ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 15 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik “ARCANA”, a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele. (source)

Address:

Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków

History:

1994-

Series:

  • Arkana literatury;
  • Arkana historii;
  • Jak bajeczne zurawie;
  • Pamiętniki, wspomnienia, biografie

Notes:

Religio-conservative leaning

Periodicals:

  • ARCANA

Specialties:

Polish political thought; Church; Polish history