Tematyka wydawanych przez nas publikacji obejmuje różne dziedziny nauk humanistycznych — historię, historię sztuki, historię literatury, genealogię, biografistykę i archiwistykę. (source)

Address:

Wojska Polskiego 4, 01-524 Warszawa

History:

1991-

Specialties:

Humanities; History; Art history; Archival studies; History of literature; Genealogy

Series:

  • Pamiętniki z XVII-XX w.;
  • Studia ethnologica;
  • Ziemianie polscy XX w.;
  • Człowiek-Symbol-Historia

Periodicals:

  • Dzieje najnowsze;
  • Przegląd historyczny;
  • Studia żródłoznawcze;
  • Miscellanea historico-archiwistica