Od svého založení v roce 1990 rozvíjí Filozofický ústav AV ČR samostatnou ediční činnost ve vlastním nakladatelství FILOSOFIA. Mimo původní práce zde vycházejí i sborníky ze sympozií a vědeckých konferencí pořádaných ( většinou se zahraniční účastí a ve spolupráci s jinými vědeckými institucemi) Filozofickým ústavem AV ČR. Do edičního programu jsou zařazovány také české překlady závažných textů novodobé filozofie i další filozofická literatura potřebná pro výuku vysokoškolských pracovišť. Významné práce z historie českého myšlení přináší ediční řada Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích. (source)

Address:

Jilská 1, 110 00 Praha 1

History:

1990-

Specialties:

Predominantly philosophical research monographs

Series:

  • Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích;
  • Filosofie a sociální vědy;
  • Parva philosophica;
  • Základní filozofické texty

Periodicals:

  • The Logica Yearbook

Director / Editor-in-Chief:

Josef Zumr

Notes:

The publisher of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences