Księgarnia Akademicka funkcjonuje na rynku wydawniczym od 1992 r., publikując corocznie około 100 tytułów: monografii, studiów zbiorowych, wyborów dokumentów, czasopism, słowników, ale również edycji dzieł literackich oraz tekstów o charakterze publicystycznym. (source)

Address:

św. Anny 6, 31-008 Kraków

History:

1991-

Specialties:

Multidisciplinary; Published archival documents; Cracow; Regional studies

Series:

 • Dokumentacji Czynu Niepodleglosciowego;
 • Biblioteka klasyki polskiej myśli polit.;
 • Biblioteka myśli politycznej;
 • Biblioteka sarmacka;
 • Dramat współczesny;
 • Bibliotheca Iagellonica fontes et studia;
 • Inicjatywa Małopolska im. Wład. Łokietka;
 • Jubileusze pozytywistów;
 • Krakowska biblioteka SPP;
 • Regiony historia kultura;
 • Rosja. Wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – religia;
 • Staropolska myśl polityczna;
 • Studia buddyjskie;
 • Studia dziewiętnastowieczne. Rozprawy;
 • Studia i analizy;
 • Studia Judaica Cracoviensia;
 • Studia Polono-Judaica;
 • Syndrom Krakowa

Periodicals:

 • Classica cracoviensia;
 • Ad Americam: Journal of American studies;
 • Krakowskie pismo kresowe;
 • Między oryginałem a przekładem; Politeja

Director / Editor-in-Chief:

Adam Roliński