V roce 1999 oslavila Matice moravská 150 let svého trvání. V současné době sdružuje více než dvě stovky odborných pracovníků z oboru historie a příbuzných oborů, které spojuje zájem o společenskovědní bádání na Moravě. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat vědecké poznání minulosti se zvláštním zřetelem k dějinám Moravy, českých zemí a střední Evropy. (source)

Address:

Arne Nováka 1, 602 00 Brno

History:

1849-

Series:

  • Země a kultura ve střední Evropě
  • Knižnice Matice moravské
  • Prameny dějin moravských
  • Disputationes Moravicae

Periodicals:

  • Časopis Matice moravské

Specialties:

History of Moravia

Director / Editor-in-Chief:

Libor Jan