Mezinárodní politologický ústav tak navazuje na dlouholetou tradici politologického bádání na Masarykově univerzitě. Svou činností přispívá ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií a k jejich zpřístupnění odborné a širší zainteresované veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, koordinuje a organizuje konání odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata. (source)

Address:

Joštova 10, 602 00 Brno

History:

1990-

Specialties:

Political science, European politics, international relations, European and Czech area studies

Reference publications:

  • Politologický časopis
  • Elektronický recenzovaný čtvrtletník Středoevropské politické studie

Director / Editor-in-Chief:

Vít Hloušek