OIKOYMENH je pražské občanské sdružení a nakladatelství pro teologickou, religionistickou a především filosofickou literaturu. Vzešlo z původní samizdatové edice vzniklé v 70. letech 20. století. Od roku 1991 začalo oficiálně vydávat knihy jako edice v rámci ISE, osamostatnilo se v roce 1996. Předsedou je filosof Pavel Kouba, výkonným tajemníkem Aleš Havlíček. Nakladatelství se systematicky věnuje vydávání překladů autorů jako je např. Platón, církevní Otcové, z novějších pak Martin Heidegger či Mircea Eliade. Své studie zde vydali např. Filip a Lenka Karfíkovi či Ladislav Hejdánek. Vychází zde také sborníky z konferencí, řada Dějiny filosofie (oceněná roku 2007 cenou Magnesia Litera) a souborné dílo Jana Patočky. (source)

Address:

Černá 3, 110 00 Praha 1

History:

1970’s (Samizdat publishing). Official publishing from 1991-

Series:

  • Knihovna antické tradice;
  • Knihovna raně křesťanské tradice;
  • Knihovna středověké tradice;
  • Knihovna renesančního myšlení,
  • Knihovna novověké tradice a současnosti;
  • Dějiny filosofie;
  • Fontes Latini Bohemorum

Periodicals:

  • Reflexe

Specialties:

Theology, religion, philosophy

Collected Works:

  • Sebrané spisy Jana Patočky