OMP

[Z]ajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych oraz cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich.(source)

Address:

skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków

History:

1992-

Specialties:

Political science; Philosophy; Current history

Series:

  • Biblioteka klasyki polskiej myśli politycznej;
  • Biblioteka myśli politycznej;
  • Klasyka myśli filozoficznej;
  • Polskie tradycje intelektualne;
  • Studia i analizy;
  • Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL

Periodicals:

  • Civita;
  • Nowa Europa

Director / Editor-in-Chief:

Miłowit Kusiński