57

Instytut od 1990 roku prowadzi własne wydawnictwo – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy [SOW], który do tej pory wydał ponad 250 pozycji książkowych. Znaczna część publikacji to serie wydawnicze: “Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego”, “Gramatyka Konfrontatywna Bułgarsko-Polska”, “Język na Pograniczach”, “Kultura na pograniczach”, “Polszczyzna Regionalna Pomorza”, “Semantyka a Konfrontacja Językowa” i Prace Slawistyczne “Slavica”.

Instytut wydaje też kilka periodyków naukowych. (source)

Address:

Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa

History:

1990-

Specialties:

Slavic studies; Lietrature; Language

Series:

  • Polszczyzna regionalna Pomorza;
  • Język na pograniczach;
  • Literatura na pograniczach;
  • Kultura na pograniczach

Periodicals:

  • Studia z filologii polskiej i słowiańskiej;
  • Prace slawistyczne;
  • Acta baltico-slavica;
  • Studia litteraria polono-slavica;
  • Slavia meridionalis;
  • Studia kognitywne