Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii publikuje książki i czasopisma z dziedziny filozofii, socjologii i prakseologii. Na łamach czasopism publikowane są studia, artykuły i komunikaty uczonych z całego kraju, a także, choć w mniejszym zakresie, teksty autorów obcych. (source)

Address:

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Series:

Spory filozoficzne w Polsce

Director / Editor-in-Chief:

Barbara Gruszka

Specialties:

Philosophy; sociology

Periodicals:

  • Archiwum historii filozofii i myśli społecznej;
  • Prakseologia;
  • Studia antyczne i mediewistyczne;
  • Mediaevalia philosophica polonorum;
  • Studia socjologiczne;
  • Ask. Research & methods