Address:

Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Series:

  • Almanach myśli rosyjskiej

Specialties:

Philosophy –

Periodicals:

  • Przegląd filozoficzno-literacki