Cógaslann ar líne Clonaslee Pharmacy leis na praghsanna is fearr in Éirinn

Zertsalo

posted in: Russian publishers | 0

Издательство “Зерцало” входит в число издательств Москвы, специализирующихся на выпуске учебников и учебных пособий, монографий. Помимо печати книг и учебников издательство “Зерцало” занимается публикацией периодических изданий. (source) Address: Moskva, 127018, 2-aia Iamskaia, d.2, of.311 History: 1994- Specialties: Predominantly history of law … Continued

Universitas

posted in: Polish publishers | 0

Universitas jest jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizuje się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku. (source) Address: Sławkowska 17, 31-016 … Continued

Scholar

posted in: Polish publishers | 0

Na dorobek oficyny składa się ok. 1000 tytułów, przede wszystkim z następujących dziedzin: socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe i nauki polityczne, regionalistyka, filozofia, historia, prawo, ekonomia.(source) Address: Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa History: 1991- Specialties: Sociology; Psychology; International relations; Political science; … Continued

Neriton

posted in: Polish publishers | 0

W dotychczasowym dorobku Wydawnictwa znajduje się ponad 500 tytułów. Głównym celem Wydawnictwa jest promowanie cennych prac uznanych naukowców i przybliżenie ich dorobku szerszemu gronu czytelników. Cały czas staramy się poszerzyć naszą ofertę, zarówno pod kątem wartościowych tytułów, jak i nowych … Continued