Sign in to your account at Keybank and streamline your employee processes.

Instytut Pamięci Narodowej

posted in: Polish publishers | 0

Celem działalności wydawniczej Biura Edukacji Publicznej jest propagowanie zagadnień podejmowanych przez działy badawczy i edukacyjny. BEP wydaje “Biuletyn IPN”, miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony najnowszej historii Polski (1939-1989) oraz informujący opinię publiczną o pracach Instytutu Pamięci Narodowej.Wydawnictwami naukowymi, przeznaczonymi dla … Continued