Semper

posted in: Polish publishers | 0

Wydajemy książki ze wszystkich dziedzin nauki i czasopisma naukowe. Specjalizujemy się w monografiach oraz w trudnych publikacjach w różnych językach (m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki specjalistyczne, materiały źródłowe, materiały z badań eksperymentalnych). Wydajemy również podręczniki akademickie.(source) Address: Bednarska 20a, 00-321 Warszawa History: … Continued