Semper

posted in: Polish publishers | 0

Wydajemy książki ze wszystkich dziedzin nauki i czasopisma naukowe. Specjalizujemy się w monografiach oraz w trudnych publikacjach w różnych językach (m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki specjalistyczne, materiały źródłowe, materiały z badań eksperymentalnych). Wydajemy również podręczniki akademickie.(source) Address: Bednarska 20a, 00-321 Warszawa History: … Continued

Księgarnia Akademicka

posted in: Polish publishers | 0

Księgarnia Akademicka funkcjonuje na rynku wydawniczym od 1992 r., publikując corocznie około 100 tytułów: monografii, studiów zbiorowych, wyborów dokumentów, czasopism, słowników, ale również edycji dzieł literackich oraz tekstów o charakterze publicystycznym. (source) Address: św. Anny 6, 31-008 Kraków History: 1991- Specialties: … Continued

Karolinum

posted in: Czech publishers | 0

Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin … Continued