Veduta

posted in: Czech publishers | 0

Nakladatelství se specializuje na vydávání knih zaměřených na české a světové dějiny v několika edičních řadách. (source) Address: Vlastimila Rady 1445/10, 370 08 České Budějovice Series: Koruna IMXI – České dějiny IMXI – Světové dějiny Osobnosti českých a moravských dějin Šlechta zemí České … Continued

Ústav pro Soudobé Dejiny

posted in: Czech publishers | 0

The Institute of Contemporary History (USD) is an integral part of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Its function is to undertake primary research into post-1938 Czech and Czechoslovak history in the international context. Within this overall objective, … Continued

Pavel Mervat

posted in: Czech publishers | 0

Provoz nakladatelství se zaměřením na beletrii, poezii, filozofii, historii a odbornou literaturu. Vydáváme i knihy regionálně a křesťansky zaměřené. (source) Address: P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec Specialties: Fiction, poetry, philosophy, history Series: Agora Amfibios Dílo Daniila Andrejeva Edice současné … Continued

OIKOYMENH

posted in: Czech publishers | 0

OIKOYMENH je pražské občanské sdružení a nakladatelství pro teologickou, religionistickou a především filosofickou literaturu. Vzešlo z původní samizdatové edice vzniklé v 70. letech 20. století. Od roku 1991 začalo oficiálně vydávat knihy jako edice v rámci ISE, osamostatnilo se v … Continued

Mezinárodní Politologický Ústav Masarykovy Univerzity

posted in: Czech publishers | 0

Mezinárodní politologický ústav tak navazuje na dlouholetou tradici politologického bádání na Masarykově univerzitě. Svou činností přispívá ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií a k jejich zpřístupnění odborné a širší zainteresované veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na … Continued

Matice Moravská

posted in: Czech publishers | 0

V roce 1999 oslavila Matice moravská 150 let svého trvání. V současné době sdružuje více než dvě stovky odborných pracovníků z oboru historie a příbuzných oborů, které spojuje zájem o společenskovědní bádání na Moravě. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat … Continued

Masarykův Ústav Akademie Ved CR

posted in: Czech publishers | 0

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je vědeckým ústavem Akademie věd České republiky. Jeho jedinečnost spočívá v interdisciplinárním prolínání vědeckých oborů (zejména historie, archivnictví, pomocných věd historických, politologie, literární historie). Zabývá se výzkumem moderních dějin českých zemí … Continued

Karolinum

posted in: Czech publishers | 0

Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin … Continued

Historický Ústav Akademie Ved CR

posted in: Czech publishers | 0

Nakladatelství Historický ústav publikuje v malých nákladech řady časopisů, monografie, bibliografie a tematizované sborníky k transdisciplinární problematice českých a československých dějin v mezinárodním kontextu. (source) Address: Prosecká 809/76,190 00 Praha 9 Specialties: Czech history, Czech and Slovak history Series: Monographia Editiones Miscellanea Bibliographia Encyclopaedica Director … Continued