Indrik

posted in: Russian publishers | 0

С ранней поры своего существования «Индрик» связан с Институтом славяноведения Российской Академии наук, и в его планах преобладали и преобладают до сих пор славистические исследования широкого диапазона: по литературе, лингвистике и фольклору, по истории и духовной культуре восточных и западных … Continued

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN

posted in: Polish publishers | 0

Instytut od 1990 roku prowadzi własne wydawnictwo – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy [SOW], który do tej pory wydał ponad 250 pozycji książkowych. Znaczna część publikacji to serie wydawnicze: “Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego”, “Gramatyka Konfrontatywna Bułgarsko-Polska”, “Język na Pograniczach”, “Kultura na pograniczach”, “Polszczyzna … Continued